Home   >   Actueel   >   Algemeen-bestuur

Vergaderingen Algemeen Bestuur

Vergaderschema Algemeen Bestuur 2018:

Datum Aanvang Locatie
Woensdag 11 april 09:30 uur Blaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel
Donderdag 28 juni 18:00 uur Blaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel
Woensdag 12 december 09:30 uur Blaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel


De agenda en stukken voor de AB-vergaderingen zullen twee weken voorafgaand aan de eerstvolgende AB-vergadering online worden geplaatst.


Agenda en stukken AB-vergadering 11-04-2018

 1. Agenda AB-vergadering 11 april 2018
 2. Mededelingen
 3. Besluitenlijst AB-vergadering van 13 december 2017
 4. Overzicht ingekomen / verzonden stukken november '17 - maart '18
 5. Jaarrekening 2017 en Jaarverslag 2017
  1. Belegvel
  2. Brief ter aanbieding
  3. Jaarrekening 2017 Recreatieschap Hitland
  4. Jaarverslag 2017 Recreatieschap Hitland
 6. Beleidsbegroting 2019, Financiële begroting 2019 en MJR 2020-2022
  1. Belegvel
  2. Brief ter aanbieding
  3. Beleidsbegroting 2019
  4. Financiële begroting 2019 en MJR 2020-2022
 7. Notitie ter verbetering exploitatie golfbaan
  1. Belegvel
  2. Notitie ter verbetering exploitatie golfbaan
 8. Rondvraag
 9. Sluiting