Home   >   Actueel   >   Algemeen-bestuur

Vergaderingen Algemeen Bestuur

Vergaderschema Algemeen Bestuur 2017:

Datum Aanvang Locatie
31 Maart 11:00 uur Blaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel
28 Juni 18:00 uur Blaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel
13 December 18:00 uur Blaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel


Vergaderschema Algemeen Bestuur 2018:

Datum Aanvang Locatie
Woensdag 11 april 09:30 uur Blaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel
Donderdag 28 juni 18:00 uur Blaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel
Woensdag 12 december 09:30 uur Blaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel


De agenda en stukken voor de AB-vergaderingen zullen twee weken voorafgaand aan de eerstvolgende AB-vergadering online worden geplaatst.


Agenda en stukken AB-vergadering 13-12-2017

 1. Agenda AB-vergadering 13 december 2017
 2. Mededelingen
 3. Besluitenlijst AB-vergadering van 28 juni 2017
 4. Overzicht ingekomen / verzonden stukken juni - december 2017
 5. 2e Voortgangsrapportage en 1e Begrotingswijziging 2017
  1. Belegvel
  2. 2e Voortgangsrapportage en 1e Begrotingswijziging 2017
  3. 1e Begrotingswijziging 2017
 6. AOIC 2017
  1. Belegvel
  2. AOIC 2017
 7. Controleprotocol Jaarrekening 2017
  1. Belegvel
  2. Controleprotocol 2017
 8. Accountantscontrole jaarrekeningen 2017-2021
 9. Vergaderschema 2018