Home   >   Actueel   >   Werkgroep-hitland

Vergaderingen Werkgroep Hitland

Hitland kent een eigen gebruikersgroep. De Werkgroep Hitland bestaat uit liefhebbers van het Recreatiegebied Hitland. Het doel van de Werkgroep Hitland is het actief en uit ervaring bijdragen aan het behouden c.q. vergroten van de kwaliteit van het recreatiegebied.

De leden van Werkgroep Hitland komen in 2018 twee maal bijeen en wel op woensdag 21 maart (19:00 uur) en woensdag 10 oktober (19:00 uur). De agenda voor de vergadering op woensdag 21 maart 2018 kunt u hier raadplegen. Het verslag van de meest recente vergadering d.d.11 oktober j.l. is hieronder te raadplegen. De locatie voor de vergaderingen is Recreatieschap Hitland, Blaardorpseweg 1 in Nieuwerkerk aan den IJssel.

U treft hieronder links aan naar verslagen van eerdere werkgroep vergaderingen:

Werkgroep Hitland 001 verslag 16 januari 2013
Werkgroep Hitland 002 verslag 17 april 2013
Werkgroep Hitland 003 verslag 10 juli 2013
Werkgroep Hitland 004 verslag 9 oktober 2013
Werkgroep Hitland 005 verslag 19 maart 2014
Werkgroep Hitland 006 verslag 15 oktober 2014
Werkgroep Hitland 007 verslag 18 maart 2015
Update Verslag 007 Werkgroep Hitland (d.d. 22 juni 2015)
Werkgroep Hitland 008 verslag 14 oktober 2015
Werkgroep Hitland 009 verslag 23 maart 2016
Werkgroep Hitland 010 verslag 19 oktober 2016
Werkgroep Hitland 011 verslag 22 maart 2017
Werkgroep Hitland 012 verslag 11 oktober 2017
Werkgroep Hitland 013 verslag 21 maart 2018