Home   >   Beheer

Beheer en onderhoud

Het Recreatieschap Hitland is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas. In de gemeenschappelijke regeling is een aantal zaken vastgelegd, die het besturen en beheren van het gebied regelen. U kunt de gemeenschappelijke regeling via deze link inzien.

Het Recreatieschap heeft circa 270 hectare openbaar toegankelijk recreatiegebied in eigendom, beheer en onderhoud. Het gebied is ingericht voor openbare dagrecreatie. In het gebied ligt een openbare 18-holes golfbaan en een 9 holes par 3 baan met voorzieningen, die tevens eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door het Recreatieschap.

Met het beheer van het openbare gebied (exclusief golfbaan) is jaarlijks een bedrag gemoeid van circa € 550.000,-. De middelen hiervoor worden verstrekt door de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Hitland, de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas. Daarnaast heeft de openbare golfbaan een omzet van momenteel jaarlijks circa € 1.500.000,-. De exploitatie hiervan dient minimaal budgettair neutraal plaats te vinden.

Regelgeving in het gebied

Voor het beheer van het gebied is een verordening vastgesteld. Hierin zijn regels opgenomen, waaraan bezoekers van het gebied zich dienen te houden. Tevens geeft de Algemene Verordening Recreatiegebied Hitland regels voor het houden van groepsactiviteiten, evenementen, verkoop van artikelen en dergelijke. U kunt de Algemene Verordening voor het Recreatiegebied Hitland hier inzien door op de link te klikken.

Werkgroep Hitland

Hitland kent een eigen gebruikersgroep. De Werkgroep Hitland bestaat uit liefhebbers van het Recreatiegebied Hitland. Het doel van de Werkgroep Hitland is het actief en uit ervaring bijdragen aan het behouden c.q. vergroten van de kwaliteit van het recreatiegebied. De Werkgroep adviseert het Dagelijks en Algemeen Bestuur gevraagd en ongevraagd over alle zaken, die betrekking hebben op het gebruik van het recreatiegebied.

Meer informatie over de Werkgroep kunt u vinden op de volgende pagina: Aanvullende informatie Werkgroep Hitland. Onder het kopje 'actueel' zijn de vergaderdata en verslagen te vinden van eerdere vergaderingen van de Werkgroep.

De Werkgroep is nog op zoek naar mensen uit Nieuwerkerk die het team van de gebruikersgroep willen versterken. Via het e-mail kan contact worden opgenomen met de Werkgroep.

Beheerplan

Voor het openbare gebied en de golfbaan zijn beheerplannen vastgesteld. Het beheer en onderhoud van het openbare gebied en de golfbaan gebeurt volgens de vastgestelde beheerplannen en is via bestekken uitbesteed aan een groenaannemer. U kunt het beheerplan van het openbare gebied 2015-2024 en het beheerplan van de golfbaan hier inzien door op de links te klikken.