Home   >   Wegwijzer

Wegwijs in het gebied

Het Hitlandgebied is circa 250 hectare groot. Het gebied is in te delen in drie specifieke gebieden, te weten: Hitland-Noord, Hitland-Midden en Hitland-Zuid. Ieder gebied wordt gekenmerkt door zijn eigen natuur- en recreatiemogelijkheden, flora en fauna en bezienswaardigheden. Per gebied wordt dit voor u toegelicht en wordt het gebied door middel van een plattegrond in kaart gebracht.