Home   >   Wegwijzer   >   Hitland-midden

Hitland-Midden

In het middengebied van Hitland is de structuur van vroeger nog duidelijk zichtbaar. Het gebied wordt gekenmerkt door de vele slootjes en de oude veenweiden. Hitland-Midden biedt een prachtig uitzicht op de omringende weilanden. Een deel van Hitland-Midden is afgesloten, zodat de dieren (vooral vogels) een rustplek hebben. Vooral voor vogelaars en de oplettende wandelaar met verrekijker is Hitland-Midden een interessant gebied. Midden door het gebied loopt een fietspad met daarlangs een brede strook groen, die een ecologische verbinding vormt tussen Hitland-Noord en Hitland-Zuid. Hieronder vindt u een plattegrond van het gebied (klik op de plattegrond om te vergroten).

Flora en fauna

In het midden van Hitland ligt een uitgestrekt (veen)weidegebied, dat door boeren voornamelijk voor veeteelt wordt gebruikt. Omdat in dit deel vrijwel geen bomen staan, bepaalt het monotone grasland het uitzicht. De vogelrijkdom is er echter niet minder om! De belangrijkste fauna van dit gebied zijn ongetwijfeld de weide- en watervogels, die zich hier tegoed doen aan de aanwezige insecten, waterdiertjes en zaden. Tijdens de trektijd bevinden zich hier de meeste weidevogels. Zo kunt u de Grutto aantreffen, een vogel die toch vrij zeldzaam aan het worden is. Ook kunt u er Wulpen, Regenwulpen, Kieviten, Kluten, Tureluurs, Scholeksters, Zwarte Ruiters, Kleine en Bonte plevieren, Groenpootruiters en Fazanten zien. Tot slot vertoeven in dit gebied Meeuwen, Sternen en Visdiefjes.

In Hitland-Midden komen dezelfde zoogdieren voor als in Hitland-Noord.

Bezienswaardigheden

Veenputten

Verspreid in Hitland liggen drie veenputten. De veenputten vormen de overblijfselen van veenafgravingen enkele eeuwen terug. Er ligt er één in Hitland-Noord, vlakbij het manifestatieterrein. Eén ligt er in het Middengebied, tussen de weilanden. De derde is te vinden op Golfbaan Hitland in Hitland-Zuid. Het veen dat destijds werd afgegraven, was bos- en rietveen. De kwaliteit was echter dermate slecht dat het bij deze drie veenputten is gebleven. De flora en fauna van de veenputten is te vergelijken met die van de Wielen. Het ontstaan is echter niet met elkaar te vergelijken; de Wielen zijn door een natuurlijk proces ontstaan en de veenputten door menselijke activiteiten. De veenputten vormen een aangename verandering en onderbreking in het omliggende landschap.