Home   >   Wegwijzer   >   Hitland-noord

Hitland-Noord

Het noordelijke gedeelte van Hitland bestaat uit bos afgewisseld met (lig-)weiden. U kunt hier al wandelend, fietsend of paardrijdend genieten van wat de natuur u te bieden heeft en pauzeren of van het uitzicht genieten op één van de vele bankjes. 's Winters kunnen u en uw kinderen zich vermaken op de natuurijsbaan. Deze wordt 's zomers gebruikt als evenemententerrein waar diverse evenementen georganiseerd worden. Ook is er in Hitland-Noord een honden prettuin, een klimbos voor kinderen, een recreatiecentrum en een camping. Hieronder vindt u een plattegrond van het gebied (klik op de plattegrond om te vergroten).

Flora en fauna

Hitland-Noord is gekenmerkt door vrij hoge bomen, hoofdzakelijk Populieren. Verder vindt u er ook de Berk, Zwarte els, Hazelaar, Wilg, Iep, Es en Eik. Omdat de zon in het bos niet goed door het dikke bladerdek van de bomen kan doordringen, komt er vrij weinig licht op de bodem terecht. Daardoor komen er weinig plantensoorten voor. De enige plantensoorten die u in dit gebied tegenkomt zijn o.a. de Reuze Berenklauw, Koolzaad, Mannetjesvaren en verschillende grassoorten.

De vele bomen bieden ook beschutting aan verscheidene diersoorten. Ten eerste de vogels. Voor de ooievaars is er in Hitland-Noord een ooievaarsnest geplaatst. Regelmatig worden er ooievaars op dit nest gezien. Het ooievaarsnest is goed te zien vanaf de weg en het fietspad.

De roofvogels die voorkomen in Hitland-Noord zijn de Buizerd en de Torenvalk. De Ransuil komt in beperkte aantallen voor. Van de spechtenfamilie is de Grote Bonte Specht tot nu toe de enige vertegenwoordiger. Mede door de talloze nestkasten die zijn opgehangen, broeden er ook veel zangvogels in dit gebied. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Koolmees, Groenling, Huismus, Ringmus, Roodborst, Merel, Vink, Putter, Sijs, Blauwborst en Zwartkop. Verder komen er nog de Houtduif, Vlaamse Gaai, Ekster, Kraai en Fazant voor. De Fazant komt overigens in heel Hitland in grote aantallen voor. Als u goed om u heen kijkt, ziet u er zeker wel een paar. De bont gekleurde exemplaren zijn de mannetjes, de kleinere, onopvallend gekleurde exemplaren zijn de vrouwtjes.

Zoogdieren zijn er beduidend minder, maar het is de moeite waard om te vermelden dat in Hitland-Noord de Hermelijn en Wezel leven. Deze roofdieren leven in een hol van een (meestal dode) boom. Voedsel is er voor deze roofdieren in overvloed. Zo komen hier de haas en het konijn voor. Verder vindt u in het Hitlandgebied de egel, mol en verschillende muizensoorten, zoals de Veldmuis en Bosmuis.

Bezienswaardigheden

Monument

In Hitland-Noord bevindt zich op de dijk een monument dat is geplaatst ter nagedachtenis aan een gebeurtenis in 1953. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 steeg het water van de IJssel tot 3 meter boven NAP. Het water stroomde op diverse plaatsten over de Schielands Hoge Zeedijk en er ontstond een gat van 15 meter in de dijk. Het idee ontstond om hier een schip in te plaatsen. Toenmalig Burgemeester Vogelaar gaf goedkeuring, waarna het schip "De Twee Gebroeders" van familie Evergroen tegen de dijk is gezet, als het ware dienend als sluisdeur.

Het herdenkingsmonument werd in opdracht van het Hoogheemraadschap Schieland door Roel Bendijk gemaakt en op 12 oktober 1983 door schipper Evegroen onthuld.

De Steenfabriek

In de 19e eeuw vestigden steen- en pannenbakkerijen zich langs de Hollandsche IJssel. Een van die steenbakkerijen was gevestigd aan de rand van Hitland-Noord, onderaan de IJsseldijk. Deze steenfabriek lag aan de dijk, zodat de stenen snel en gemakkelijk over het water vervoerd konden worden. De vier ovens van de steenfabriek zijn in de afgelopen jaren gerestaureerd. Bij de vier ovens zijn infopanelen geplaatst waarop informatie over de geschiedenis van de ovens te vinden is.

De steentjes die in de steenovens gebakken werden, zijn ook wel bekend als de IJsselsteentjes: platte, gele steentjes die nu nog in enkele gebouwen te vinden zijn. Het bakken van deze steentjes was overigens een zeer arbeidsintensief karwei, waaraan ook veel vrouwen en kinderen deelnamen. De klei die nodig was om de stenen te bakken, werd met behulp van karren - getrokken door Shetland pony's - naar de ovens vervoerd. Ook het vervoeren van de gebakken steentjes werd met behulp van deze 'kleine paardensoort' gedaan. Wat hebben deze pony's nu met de naam Hitland te maken? Wel, de Shetland pony's werden destijds ook wel 'hitten' genoemd, een bijnaam voor een klein paard. Zodoende heet het gebied nu Hitland.

Watermolen

Tijdens de vroegere ontwatering van Hitland werden watermolens gebruikt. Een van die watermolens, of beter gezegd het fundament ervan, kwam enkele jaren geleden bloot te liggen bij de aanleg van het fiets- en wandelpad langs de Molenwetering.

De Wielen

In Hitland-Noord bevinden zich tevens twee Wielen. 'Wielen' zijn kleine waterplassen, ontstaan tijdens één van de vroegere overstromingen van de IJssel. De Wielen liggen dan ook tegen de IJsseldijk aan. Bij de bewuste overstroming is water blijven staan, dat in de vorm van 'de Wielen' tot op de dag van vandaag nog steeds aanwezig is.

De Wielen zijn inmiddels een leefgebied voor talloze veelvoorkomende en zeldzame planten- en diersoorten. Door de jarenlange ophoping van dood waterplantenmateriaal, zijn de plasjes wel wat ondieper geworden. Daarom noemt men ze tegenwoordig ook wel 'verlandingsplassen'. Misschien dat er over enkele jaren helemaal geen water meer in de Wielen staat, als gevolg van bodemverhoging. Als u bij deze twee Wielen even wilt uitrusten van uw wandeling, dan kan dat. Vlak bij het grootste Wiel staat een bankje voor u ter beschikking.